امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید لب طلا مدل G750، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی زرشکی براق، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. این سررسید دارای برگه‌های ضمیمه مانند مشخصات دارنده سالنامه، یکسال در یک نگاه سال 1402 و 1403 ، 2023 و 2024 و … می‌باشد.