تقویم رومیزی خشتی مدل G900، یکی از تقویم های رومیزی ارائه شده توسط سالنامه گاموت می باشد که در طراحی داخلی آن از تصاویر آبرنگی استفاده شده است. در طراحی کاور این محصول نیز از طراحی داخلی متناسب با تصاویر آبرنگی و در پایه این تقویم نیز از طرح آبرنگی استفاده شده است. عنوان سال نیز به صورت طلاکوب روی این تقویم درج شده و می توان برای اختصاصی کردن این تقویم نام شرکت، سازمان یا فعالیت مورد نظر، صفحات اختصاصی و… استفاده کرد.