سررسید اروپایی بزرگ

 

 اندازه سالنامه اروپایی بزرگ حدودا 21/5 × 14 می باشد 

سررسید اروپایی بزرگ جلد ترمو سرمه ای قرمز مدل G100

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: ترمو سرمه ای قرمز

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

سررسید اروپایی بزرگ مدل G100 گاموت

----------

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم مشکی مدل G110

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی مشکی ( دور دوخت دارچینی و مشکی )

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

----------

سررسید اروپایی بزرگ جلد دو تکه چرم و ترمو مدل G111

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم و ترمو

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید اروپایی بزرگ جلد دو تکه چرم و ترمو مدل G112

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم و ترمو

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم ماربل مدل G120

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر روی پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی سفید طرح سنگ (ماربل)

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم سفید طرح سنگ مدل G130

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر روی پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی سفید طرح سنگ

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

---------

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم مشکی طرح سنگ مدل G140

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر روی پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی مشکی طرح سنگ

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

---------

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم پوست ماری مدل G150

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر روی پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی مشکی پوست ماری

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

---------

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم زرشکی کروکدیلی مدل G160

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر روی پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی زرشکی کروکدیلی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید اروپایی بزرگ جلد نرم جیر مدل G170

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر یا پلاک مولتی استایل

نوع جلد سررسید: جیر ( جلد نرم )

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید اروپایی بزرگ جلد سلفونی طرح سنگ مدل G180

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  :طلاکوب

نوع جلد سررسید: سلفونی طرح سنگ

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

 

 

 واحد سالنامه گاموت