سررسید اروپایی بزرگ

 

 اندازه سالنامه اروپایی بزرگ حدودا 21/5 × 14 می باشد 

 

سررسید اروپایی بزرگ مدل G100

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : طوسی قرمز
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

 

سررسید اروپایی بزرگ مدل G100

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G110

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : مشکی ( دور دوخت قرمز )
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : داغکوب
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

 

سررسید اروپایی بزرگ مدل G110

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G120

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : مشکی - سورمه ای
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

سررسید اروپایی بزرگ مدل G120

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G130

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : مشکی قرمز / طوسی قرمز / سورمه ای قرمز
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

سررسید اروپایی بزرگ مدل G130

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G140

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : مشکی پوست ماری
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

سررسید اروپایی بزرگ مدل G140

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G150

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : قهوه ای پوست ماری
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

سررسید اروپایی بزرگ مدل G150

---------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G160

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : زرشکی کروکدیلی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

سررسید اروپایی بزرگ مدلG160

---------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G170

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : جیر ( جلد نرم )
رنگبندی سررسید : مشکی / سورمه ای / طوسی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : لیزر
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

سررسید اروپایی بزرگ مدل G170

---------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G180

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : مشکی طرح پانچی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

سررسید اروپایی بزرگ مدل G180

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G190

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : کرم - طوسی - سبز - قرمز - قهوه ای - سورمه ای
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

 

سررسید اروپایی بزرگ مدل G190

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G610

 

قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : مشکی پوست ماری طرح سنگ
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

 

سررسید اروپایی بزرگ مدل G610

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G620

 

قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : سبز یشمی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/5 سانتی متر

 

سررسید اروپایی بزرگ مدل G620

 

 

 واحد سالنامه گاموت