سررسید اروپایی بزرگ

 

 اندازه سالنامه اروپایی بزرگ حدودا 21/5 × 13/5 می باشد 

 

سررسید اروپایی بزرگ مدل G100

 

سررسید401

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : طوسی قرمز
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G110

 

سررسید سال 401

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : سورمه ای
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G120

 

سررسید سنگی

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : طوسی - آبی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G130

 

سرسرید جلد جیر سبز

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی (طرح جین)
رنگبندی سررسید : سبز / قرمز
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G140

 

سررسید اروپایی شیک

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : طوسی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G150

 

سررسید اروپایی عسلی

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : قعسلی / طوسی / سورمه ای
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : لیزر
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

---------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G160

 

قطع اروپایی بزرگ

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : خاکستری / آبی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

---------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G170

 

سررسید مثلثی

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : دو تکه خاکستری / زیتونی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : لیزر
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

---------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G180

 

سررسید-جی-180

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 14 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : مشکی دور دوخت قرمز
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : داغی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G190

 

سررسید دو تکه

 
قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : تک رنگ دو تکه مشکی / قرمز
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G200

 

سررسید جی 200

 

قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : جلد نرم
رنگبندی سررسید : طوسی / آبی کاربنی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : لیزر
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G210

 

سررسید لب قرمز

 

قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : مشکی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G220

 

سالنامه سلفونی اروپایی

 

قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : سلفونی
رنگبندی سررسید : مشکی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : چاپ
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G230

 

سررسید جی 200

 

قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : خاکستری / زیتونی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : چاپ سیلک
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

سررسید اروپایی بزرگ مدل G240

 

قطع اروپایی بزرگ

 

قطع سررسید : اروپایی بزرگ ( 21/5 × 13/5 )
جنس جلد سررسید : چرم مصنوعی
رنگبندی سررسید : سورمه ای / مشکی
نوع صحافی سررسید : ته دوخت
جنس کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید
فرمت تاریخ سررسید :  روزانه
حک لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی
اندازه برگه های سررسید: 21 × 13/2 سانتی متر

 

----------

 

 واحد سالنامه گاموت