سررسید نیم وزیری

 

 اندازه سالنامه نیم وزیری حدودا 17 × 12 می باشد 

 

سررسید نیم وزیری جلدچرم مدل G500

سررسید روزانه

قطع سررسید: 12×17 سانتی متر

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : کاغذ بافت دار

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

 

 

 واحد سالنامه گاموت