سررسید وزیری

 

 اندازه سالنامه وزیری حدودا 24 × 17 می باشد 

 

سررسید وزیری جلدچرم مدل G400

سررسید روزانه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

 

 

 واحد سالنامه گاموت