امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید مدل G680، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی قرمز، قهوه‌ای و مشکی، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. اندازه برگه‌های سررسید ( 16/5 × 11/5 ) است و چاپ لوگو داخل صفحات آن به وسیله لیزر انجام می‌گیرد.